Čištění a revize jímek

Revize jímek se provádí jednou za 5 let dle ČSN 753415 a ČSN 750905.

Čištění jímek je prováděno vždy před vlastní revizí jímky.

Zabýváme se čištěním a těsnostní zkouškou jímek na ropné a jiné chemické látky.

Společnost Revize N+V, s.r.o. je držitelem osvědčení ISO, vlastní všechna osvědčení a certifikáty k provádění těchto činností, je vedena v seznamu Ministerstva životního prostředí dle Vyhl. č. 175 / 2011 Sb.

Revize jímek

Provádíme revize i již vyčištěných jímek!

 • Čistíme jímky železobetonové, ocelové i plastové.
 • Čistíme odlučovače ropných látek, lapoly, záchytné vany, havarijní jímky, jímky různých materiálů a tvarů.
 • Skladovaná látka u železobetonových jímek je kejda, močůvka, hnojůvka, silážní šťávy, senážní šťávy, digestát, splašková voda
 • Skladovaná látka u ocelových nebo plastových jímek: pohonné hmoty, oleje, jiné ropné nebo chemické látky, oplachová voda.
 • Jímky čistíme otevřené i uzavřené.
 • Provádíme revize na všechny druhy jímek (septiky, žumpy, odlučovače ropných látek). 
 • Jímky na fekálie a splaškové vody nečistíme.

Jak probíhá samotné vyčištění jímky

Jímka se při čištění nejprve odčerpá, potom se pomocí tlakové vody zbaví stěny jímky usazenin a nánosů na stěnách, následně opět proběhne odčerpání jímky. Tento odpad je dle objemu shromažďován na místě do speciálních nádrží na kaly nebo do cisterny.
Do jímky vstoupí pracovník, který jímku vytře ručně, či vymyje dno a stěny jímky tlakovou vodou. Zvolený postup se odvíjí dle konstrukce a materiálu jímky.
Vzniklé a zbylé nečistoty, znečištěná voda a další odpady jsou následně odvezeny k ekologické likvidaci, přičemž je majiteli či provozovateli objektu vystaven doklad o ekologické likvidaci. Na dokladu je uvedeno množství odvezených kalů, adresa majitele, příjemce i dopravce. Tento doklad musí být majitelem uschován a při případné kontrole státních orgánů předložen.

Revize jímky, těsnostní zkoušky jímky

Poté do jímky vstoupí odborně způsobilý pracovník, který posoudí technický stav jímky a zvolí následný postup vlastní revize jímky. Většinou těsnostní zkouška jímky poklesem hladiny.

Následně bude vypracován protokol o výsledku zkoušky dle ČSN 753415 a ČSN 750905, který má platnost 5 let.

Revize N+V, s.r.o. poskytuje tyto služby

 • čerpací stanice na klíč
 • roční kontroly technologie čerpací stanice podle ČSN 650202 - pokud nedojde ke kontrole může následovat pokuta
 • kontrola hlídacích systémů čerpací stanice
 • revize nádrží PHM
 • čištění nádrží na PHM
 • čištění jímek
 • revize jímek
 • vizuální kontrola svárů
 • defektoskopie nádrží v souladu s platnými normami a předpisy
 • těnostní zkoušky jímek a nádrží
 • elektrorevize zařízení
 • kontrola pojistných armatur
 • vložkování nádrží PHM
 • servis výdejních stojanů a kalibrace
 • konzervace nádrží - pokud se nebude nádrž používat
 • likvidace naftového a olejového hospodářství
 • Čištění jímek, revize jímek a další služby poskytujeme po celé ČR

Rádi Vám poradíme a pomůžeme.

Kontaktujte nás:

Aleš Novák

+420 777 077 264

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Revize N+V, s.r.o. Hradec Králové

 

bazar nadrzi3